X
Dobrze! Twoja wiadomość została wysłana.

Nowotwory złośliwe skóry

Zaburzenia nowotworowe tkanki skórnej

Nowotwory złośliwe skóry, jako wynik kumulacji efektów negatywnych czynników mogą pojawiać się na różnych warstwach tej tkanki. Za najważniejsze przyczyny ich generacji uznaje się współcześnie promieniowanie, a głównie - promieniowanie słoneczne. Z tego powodu przywiązujemy dużą wagę do ochrony skóry przed promieniowaniem UVA i UVB. Do nowotworów, z którymi dermatoonkolog ma najczęściej do czynienia należą:

  • rak podstawnokomórkowy, 
  • rak płaskonabłonkowy (inaczej kolczystokomórkowy), 
  • rak neuroendokrynny Merkla, 
  • mięsak Kaposiego, 
  • rak skóry Pageta.

Rak podstawnokomórkowy

Rak podstawnokomórkowy należy do najczęstszych przypadków nowotworu skóry (około 70% wszystkich zmian). Zazwyczaj pojawia się w efekcie przewlekłych ekspozycji na promienie słońca, innymi przyczynami są również blizny po oparzeniach, blizny po zranieniach, a także kontakt z arsenem. Objawami tego nowotworu są zmiany guzkowate, zaczerwienione w różnym stopniu, czasem krwawiące, a także zmiany o perłowej powierzchni, wzmożone łuszczenie tkanki i rozszerzenie naczyń krwionośnych. Ponieważ mówimy o małoinwazyjnej zmianie, do przerzutów raka  podstawnokomórkowego dochodzi stosunkowo rzadko. Pomimo tego nowotwór może być trudny w leczeniu, zwłaszcza gdy ma czas na rozwój. Może wymagać skomplikowanych zabiegów chirurgicznych.

Rak płaskonabłonkowy

Jest to dość rzadki nowotwór skóry, cechuje się jednak szybkim tempem rozwoju i znaczną złośliwością – pojawianie się przerzutów jest tu znacznie częstsze. Podstawą leczenia tego nowotworu są zabiegi chirurgiczne, w przypadku zmian mnogich, rozległych i nawrotowych zazwyczaj pada decyzja o leczeniu systemowym i ścisłej kontroli pacjenta.

Mięsak Kaposiego

Zmiany zaliczane do tego typu zaburzenia powstają jako znamiona różnej barwy w obrębie tkanek miękkich. Zbudowane są z naczyń włosowatych i komórek wrzecionowatych, przy bardzo zróżnicowanym obrazie makroskopowym – guzków, plamek, czy grudek. Efektem nowotworu są także zmiany w wątrobie, sercu, płucach i na różnych odcinkach przewodu pokarmowego. Oprócz tego, wywołane przez nowotwór zmiany skórne mogą ulegać owrzodzeniu.

Rak neuroendokrynny Merkla

Jest nowotworem z tendencją do nawracania miejscowego i przerzutów. Do jego najczęstszych przyczyn zalicza się ekspozycję na promieniowanie UVA i UVB. Zmiany przezeń wywołane pojawiają się najczęściej na głowie oraz szyi (około 40% przypadków). W poglądzie ogólnym rak neuroendokrynny Merkla ma postać czerwonego guza o gładkiej powierzchni. W większości przypadków jest bardzo agresywną chorobą z częstymi przerzutami. Często pojawia się jako zaburzenie współistniejące np. z chłoniakiem B-komórkowym, rakiem jajnika i piersi, białaczką limfatyczną oraz rakiem pęcherza moczowego.

Rak skóry Pageta

Ten typ jest rzadką odmianą nowotworu śródnaskórkowego, jego źródłem są zaburzenia środowiska gruczołów apokrynnych. Pierwszym etapem rozwoju tego nowotworu jest karcynogeneza (namnażanie) jego komórek w warstwie naskórka, potem zaś przeniknięcie ich do gruczołów potowych i mieszków włosowych. Do objawów raka skóry Pageta zalicza się obecność plam rumieniowych skutkujących uczuciem pieczenia i swędzenia. Może się zdarzyć, że z plam sączy się krew, albo wydzielina, mogą też pojawić się nadżerki. Najczęstszą lokalizacją tego nowotworu są narządy płciowe.

Plamy soczewicowate

Tego rodzaju zmiany są rezultatem zwiększenia ilości komórek melanocytów w warstwie naskórka, wyglądają jak ciemnobrązowe plamy. Mogą pojawić się w każdym wieku i w różnych rejonach ciała, zwykle jest to twarz, dłonie, przedramiona i tułów. Ważną cechą, która pomaga odróżnić plamy soczewicowate od innych typów zmian, jest brak zmian zabarwienia pod wpływem słońca. Plamy soczewicowate mogą być zaburzeniem nabytym, albo genetycznym, mogą też mieć różny charakter. W przypadku natury złośliwej mogą stać się podłożem rozwoju czerniaka.